Diamond Fashion Pendants

 Diamond Fashion Patterned Pendant 0.50 cts. A54-P0562

Diamond Fashion
Patterned Pendant
0.50 cts.
A54-P0562

14K White Gold, 0.50 cts. Round Diamonds, Dimensions: 0.48" x 1.75" x 0.15"
$349.99
Add:

Diamond Fashion Mercedez Pendant 0.25 cts. A54-P0569

Diamond Fashion
Mercedez Pendant
0.25 cts.
A54-P0569

14K White Gold, 0.25 cts. Round Diamonds, Retail Price: $1,499.99
$269.99
Add:

Diamond Fashion Twin Cs Pendant 0.30 cts. A54-P0578

Diamond Fashion
Twin Cs Pendant
0.30 cts.
A54-P0578

14K White Gold, 0.30 cts. Round Diamonds, Retail Price: $999.99
$209.99
Add:

Diamond Fashion Blue Diamonds Pendant 1.00cts. A34-P0046

Diamond Fashion
Blue Diamonds Pendant
1.00cts. A34-P0046

14K Solid White Gold 1.00 cts Princess Diamonds Retail Price: $14,500.00
$2,499.99
Add:

Diamond Fashion Blue Diamonds Pendant 1.10 cts. A34-P0207

Diamond Fashion
Blue Diamonds Pendant
1.10 cts. A34-P0207

14K Solid White Gold 1.10 cts Princess Diamonds Retail Price: $5,100.00
$889.99
Add:

Diamond Fashion Blue Diamonds Pendant 1.30 cts. A34-P0208

Diamond Fashion
Blue Diamonds Pendant
1.30 cts. A34-P0208

14K Solid White Gold 1.30 cts Princess Diamonds Retail Price: $5,800.00
$1,009.99
Add:

Diamond Fashion Blue Diamonds Pendant 2.00 cts. A34-P0209

Diamond Fashion
Blue Diamonds Pendant
2.00 cts. A34-P0209

14K Solid White Gold 2.00 cts Princess Diamonds Retail Price: $9,300.00
$1,609.99
Add:

Diamond Fashion Blue Diamonds Pendant 1.10 cts. A34-P0214

Diamond Fashion
Blue Diamonds Pendant
1.10 cts. A34-P0214

14K Solid White Gold 1.10 cts Princess Diamonds Retail Price: $5,400.00
$939.99
Add:

Diamond Fashion Blue Diamonds Pendant 1.25 cts. A34-P0215

Diamond Fashion
Blue Diamonds Pendant
1.25 cts. A34-P0215

14K Solid White Gold 1.25 cts Princess Diamonds Retail Price: $6,000.00
$1,039.99
Add:

Diamond Fashion Blue Diamonds Pendant 0.85 cts. A34-P0218

Diamond Fashion
Blue Diamonds Pendant
0.85 cts. A34-P0218

14K Solid White Gold 0.85 cts Princess Diamonds Retail Price: $4,000.00
$699.99
Contact Us For Price

... more info
Contact Us For Price

Diamond Fashion Pendant 1.75 cts. A36-P0308

Diamond Fashion Pendant
1.75 cts. A36-P0308

14K Solid White Gold 1.75 cts Princess Diamonds Retail Price: $10,000.00
$1,729.99
Contact Us For Price

... more info
Contact Us For Price

Diamond Fashion Pendant 1.90 cts. A36-P0309

Diamond Fashion Pendant
1.90 cts. A36-P0309

14K Solid White Gold 1.90 cts Princess Diamonds Retail Price: $10,000.00
$1,729.99
Contact Us For Price

... more info
Contact Us For Price

Diamond Fashion Pendant 2.10 cts. A36-P0310

Diamond Fashion Pendant
2.10 cts. A36-P0310

14K Solid White Gold 2.10 cts Princess Diamonds Retail Price: $11,700.00
$2,019.99
Contact Us For Price

... more info
Contact Us For Price

Diamond Fashion Slider Pendant 5.10 cts. A36-P0321

Diamond Fashion
Slider Pendant
5.10 cts.
A36-P0321

14K Solid White Gold, 5.10 cts Princess Cut Diamonds, Retail Price:  $28,099.99
$4,839.99
Contact Us For Price

... more info
Contact Us For Price

Diamond Fashion Slider Pendant 3.65 cts. A36-P0322

Diamond Fashion Slider Pendant
3.65 cts. A36-P0322

14K Solid White Gold 3.65 cts Princess Diamonds Retail Price: $19,700.00
$3,389.99
Contact Us For Price

... more info
Contact Us For Price

Diamond Fashion Slider Pendant 6.30 cts. A36-P0323

Diamond Fashion Slider Pendant
6.30 cts. A36-P0323

14K Solid White Gold 6.30 cts Princess Diamonds Retail Price: $34,000.00
$5,849.99
Contact Us For Price

... more info
Contact Us For Price

Diamond Fashion Pendant 7.75 cts. A36-P0325

Diamond Fashion Pendant
7.75 cts. A36-P0325

14K Solid White Gold 7.75 cts Princess Diamonds Retail Price: $40,400.00
$6,949.99
Contact Us For Price

... more info
Contact Us For Price

Diamond Fashion Slider Pendant 5.80 cts. A36-P0326

Diamond Fashion Slider Pendant
5.80 cts. A36-P0326

14K Solid White Gold 5.80 cts Princess Diamonds Retail Price: $32,300.00
$5,559.99
Contact Us For Price

... more info
Contact Us For Price

Diamond Fashion Slider Pendant 4.60 cts. A36-P0327

Diamond Fashion Slider Pendant
4.60 cts. A36-P0327

14K Solid White Gold 4.60 cts Princess Diamonds Retail Price: $23,500.00
$4,049.99
Contact Us For Price

... more info
Contact Us For Price

Diamond Fashion Pendant 6.25 cts. A36-P0330

Diamond Fashion Pendant
6.25 cts. A36-P0330

14K Solid White Gold 6.25 cts Princess Diamonds Retail Price: $31,300.00
$5,389.99
Contact Us For Price

... more info
Contact Us For Price

Diamond Fashion Pendant 4.35 cts. A36-P0335

Diamond Fashion Pendant
4.35 cts. A36-P0335

14K Solid White Gold 4.35 cts Princess Diamonds Retail Price: $21,200.00
$3,649.99
Contact Us For Price

... more info
Contact Us For PriceMonthly Specials For September